PANUNTUNAN


Ang bawat grupo ay kailangang pumili ng isang alagad ng sining na itatanghal sa dokumentaryo. Sila ay mga dakilang Bulakenyo na nagbigay-karangalan sa lahing Pilipino sa iba’t ibang anyo ng sining kaya’t kinilala at itinanghal bilang Bayani ng Sining at Pambansang Alagad ng Sining sa Pilipinas.

FRANCISCO BALAGTAS FRANCISCO REYES-AQUINO
JOSE CORAZON DE JESUS AMADO V. HERNANDEZ
FLORANTE COLLANTES GUILLERMO E. TOLENTINO
NICANOR ABELARDO GERARDO DE LEON
FRANCISCO SANTIAGO HONORATA DELA RAMA
CONSTANCIO DE GUZMAN ANTONIO R. BUENAVENTURA
FRANCISCO BUENCAMINO, SR. ERNANI CUENCO
EMILIO MAR-ANTONIO JOSE T. JOYA
DR. JOSE R. PEREZ VIRGILIO S. ALMARIO
ALICE REYES

PAGPAPATALA


Ang lahat ng interesadong lumahok ay kinakailangang makipag-ugnayan sa tanggapan ng PHACTO para humingi ng registration form.

Tiyaking kumpleto ang kasagutan sa impormasyong hinihingi sa Registration Form:

• Tampok na Bayani ng Sining/Pambansang Alagad ng Sining

• Pangalan ng mga Miyembro ng Produksyon

MGA ISUSUMITE:


 1. Research Paper - Hindi bababa sa 4,000 salita (hindi kasama sa bilang ang batis), Calibri 12, Single spacing, May footnotes and citations, Research paper format (introduksyon, subtitle sa bawat paksa, konklusyon)
 2. Balangkas ng Dokumentaryo(Storyline)
 3. Paraan ng Paglalahad(Treatment)
 4. Valid IDs ng mga Miyembro ng Produksyon
 5. Updated Profile ng Direktor at Manunulat/Mananaliksik
 6. Sample Works(Short Films)

May karapatan ang tanggapan na magsagawa ng paunang pagsusuri sa research paper at documentary proposal at ibalik sa pagkakataong mayroong kailangang isaayos sa mga ito.

Ituturing lamang na opisyal ang pagpapatala kung kumpletong naisumite ang lahat ng nabanggit.

FILM PITCH PRESENTATION


Sa April 17, 2020, ang bawat grupo sa pangunguna ng direktor at manunulat/mananaliksik ay inaasahang mahusay na ilalahad ang kanilang documentary proposal (storyline at treatment) sa loob lamang ng 30 minuto. Sa oras na itinakda, maaaring gamitin ng grupo ang pagkakataon para ikonsulta ang kanilang konsepto.

WORKSHOP


Ang lahat ng grupong napili mula sa Film Pitch Presentation ay kinakailangang dumalo sa isasagawang workshop sa Mayo 5, 2020 para matiyak ang kalidad ng mga lahok na dokumentaryo. Ang hindi makadadalo sa pagsasanay na ito ay nangangahulugan ng pagkadiskwalipika at hindi na maaari pang magpatuloy sa paglahok.

* Ang mga opisyal na kalahok ay makatatanggap ng halagang P10,000.00 bilang subsidy sa paggawa ng dokumentaryo.

PANUNTUNAN SA PAGGAWA NG DOKUMENTARYO


 1. Ang dokumentaryo ay maaari lamang tumagal nang 10 hanggang 15 minuto (kasama ang credit titles ng pelikula at official logo ng SINEliksik, PGB at mga katuwang na tanggapan).
 2. Bagama't pinapayagan ang "creative license" ng bawat pelikula, ang treatment nito ay hindi dapat pangunahan o baguhin ang anumang impormasyong pangkasaysayan na inilalahad sa dokumentaryo.
 3. Siguraduhing gumamit ng mga primaryang batis upang matiyak ang kalidad ng mga impormasyong ilalahad sa dokumentaryo Magsagawa ng panayam sa mga angkop at mahahalagang personalidad na may kaalaman sa itatampok na alagad ng sining.
 4. Upang matiyak na nakasalig ang dokumentaryo sa tamang impormasyon, ang bawat grupo ay magsusumite ng research paper (hard & soft copy) na hindi magkukulang sa 4,000 salita kalidad ng mga impormasyong ilalahad sa dokumentaryo. (hindi kasama rito ang sipi ng lahat ng batis). Sa bawat pahina na may pangungusap na naglalaman ng mahalagang impormasyon, dapat ay may kaakibat na citations/ footnotes. Sa huling pahina, ilalahad ang lahat ng batis (sources) na ginamit o detalye ng panayam.
 5. Maaaring gumamit ng related materials (video clips, larawan, musika, atbp.) subalit kinakailangang magsumite ang mga kalahok ng katibayan ng kapahintulutan sa paggamit nito maliban na lamang kung ito ay public domain. Ang lahat ng credits ay kinakailangang ilahad sa huling bahagi ng pelikula. Hindi ipinagbabawal ang paggamit ng materials mula sa internet subalit iminumungkahi na limitahan ang paggamit sa mga ito.
 6. Hindi hinihikayat ang pagsasagawa ng panayam sa mga kasalukuyang nanunungkulang pinuno ng bayan o lungsod maliban na lamang kung talagang kinakailangan. Sa gayong pagkakataon, kailangan din itong ipabatid sa komite para sa pagsusuri bago pa man magsagawa ng panayam.
 7. Ang grupo ay kinakilangang sumang-ayon at lumagda sa mga terms and conditions na itinakda ng PHACTO upang maging ganap ang paglahok.

PRELIMINARY SCREENING


Isusumite ang lahok na dokumentaryo sa o bago Hulyo 10, 2020 sa tanggapan ng PHACTO kalakip ang pinal na sipi ng pananaliksik batay sa itinakdang panuntunan.

Sa isasagawang Preliminary Screening sa Hulyo 15, 2020 (Miyerkules), inaanyayahang dumalo ang direktor at manunulat/mananaliksik (at iba pang kinatawan) upang tuwirang marinig ang komento at suhestyon ng mga hurado.

Ang mga lahok na mapipili sa Preliminary Screening ay bibigyan ng pagkakataong maisaayos batay sa rekomendasyon ng mga hurado. Makikipag-ugnayan ang PHACTO sa araw ng pagsusumite.

FINAL JUDGING


Matapos isaayos ang dokumentaryong napili mula sa Preliminary Screening, muli itong sasailalim sa Final Judging.

Mga isusumite para sa Final Judging:

 1. Soft copy ng dokumentaryo (HD file, MP4 format, with English Subtitles)
 2. 3 Copies of Sypnosis
 3. 3 Copies od Research Paper
 4. 1 Minute Trailer
 5. 1 Poster (Size: 18 x 24 in/ Material: Photo Paper)
 6. 10 Production Photos(behind the scenes)
 7. 10 Best Stills(high resolution)
 8. Signed copy of Terms and Conditions

• Ang lahat ng ito ay ipapaloob sa long yellow clearbook. Lagyan ng cover page ang lahok na naglalaman ng pamagat ng dokumentaryo, running time at mga miyembro ng produksyon

MGA GANTIMPALA

AWARD PRIZE
Best Documentary Film P100,000
Special Jury Prize P50,000
Best Research P30,000
Best Cinematography P20,000
Best Editing P20,000
Best Sound Design P20,000

Ang mga finalist na hindi magwawagi ay tatanggap ng halagang P10,000.00 samantalang consolation prize na P5,000.00 sa mga kalahok na hindi magwawagi.

Huling araw ng pagpapatala
MARSO 31, 2020