Contact Us

Para sa lahat ng mga Bulakenyong interisadong lumahok, makipag-ugnayan lamang sa:

History and Heritage Division
PROVINCIAL HISTORY, ARTS, CULTURE, AND TOURISM OFFICE (PHACTO)
Address

Hiyas ng Bulacan Center: Sentro ng Kasaysayan, Sining, Kultura at Turismo
Antonio S. Bautista Bulacan Provincial Capitol Compound, Lungsod ng Malolos, Bulacan

Telepono bilang

(0933) 823-4209

Email Address

sineliksikbulacandocufest@gmail.com

BULACAN History and Heritage Facebook Page

https://www.facebook.com/PhactoBHH

error: Content is protected!!!