2017

PAKSA

Tema para sa taong 2017:

“Saliksik at Salaysay ng Kasaysayan ng Bayan Ko!”

MGA GANTIMPALA

AWARDPRIZE
Best Documentary FilmP100,000
Best ResearchP20,000
Best CinematographyP20,000
Consolation PrizeP5,000

Para sa lahat ng interisadong lumahok: Maaari ninyong isumite ang inyong documentary proposal (PDF Format) sa

PROVINCIAL HISTORY, ARTS, CULTURE, AND TOURISM OFFICE (PHACTO)

Bulacan Provincial Library, Gusaling Gas Blas F. Ople, Lungsod ng Malolos, Bulacan

sineliksikbulacandocufest@gmail.com

o ipadala sa historyheritage.bulacan@gmail.com (Subject: Documentary Proposal_Bayan/Lungsod)

Telepono bilang: (0944) 791-8178

error: Content is protected!!!